Home

De Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit (GDS) is een vereniging van doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe.

Een belangrijke taak van de GDS is de versterking van het geloofs- en gemeenteleven in de bij haar aangesloten gemeenten, de bevordering van de onderlinge verbondenheid, het coördineren en stimuleren van activiteiten van die gemeenten en het jeugd en jongerenwerk.

Kerkdienst

Lezing Doopsgezinden in Friesland

Kerkdienst

Kerkdienst