Bestuur

De Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit kent een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende aangesloten doopsgezinde gemeenten.

Frans Dukers, voorzitter
E-mail: voorzitter@gds.doopsgezind.nl

Pieterdine Schilthuis, secretaris
E-mail: secretaris@gds.doopsgezind.nl

Roelof Nienhuis, penningmeester
E-mail: boekhouder@gds.doopsgezind.nl

Hendrik Blanksma

Nienke Kubbenga-Hoornstra
E-mail: nienke@gds.doopsgezind.nl


Redactie GDS Nieuwsbrief
Zie kerkelijk opbouwwerk