Over ons

De doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe zijn verenigd in de Groninger Doopsgezinde Sociëteit (GDS). Ook de doopsgezinde gemeente Emden (Ost-Friesland) is van oudsher aangesloten bij de GDS.

De GDS ondersteunt de plaatselijke doopsgezinde gemeenten, met respect voor hun zelfstandigheid, en stimuleert verdere samenwerking. Stip op de horizon is één regionale gemeente, waarbinnen een team van werkers zich in zetten voor ‘behoud, verbinding en vernieuwing’. Dit proces wordt verder aangewakkerd tijdens regionale activiteiten zoals de regioviering van het wereldwijde doperdom in januari (Wereldbroederschapsdag), de broederschapsdag in oktober en de ontmoetingsdagen. Ook het kind- en jongerenwerk en het pastoraat vraagt om een regionale inzet.   

De GDS heeft een bestuur met daarin vertegenwoordigers van lokale gemeenten. De regiopredikanten zetten zich in voor de hele regio. In het najaar van 2023 zal er waarschijnlijk ook weer een jeugd- en jongerenwerker zijn.